Tin tức công ty, Tin tức Zigbang Smart Lock

Câu hỏi thường gặp

6 SHP DH538 away mode 2 scaled

Câu hỏi thường gặp

 • Tôi có thể sử dụng dịch vụ nào bằng cách cài đặt ứng dụng sHome?
 • Tôi có thể sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng sHome khi ở nước ngoài không?
 • Các tình trạng sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng sHome là gì?
 • Tôi muốn sử dụng các dịch vụ được liên kết với ứng dụng sHome. Tôi có thể mua sản phẩm ở đâu?
 • Tôi có thể tải xuống ứng dụng sHome ở đâu?
 • Tôi có thể đặt câu hỏi về việc sử dụng các dịch vụ được liên kết với ứng dụng sHome ở đâu?
 • Khi sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng sHome, làm thế nào tôi có thể liên kết Khóa Cửa Thông Minh với
 • Có bao nhiêu người có thể sử dụng các dịch vụ liên kết ứng dụng sHome?
 • Tôi muốn đăng xuất khỏi ứng dụng sHome.
 • Các thông số kỹ thuật của điện thoại thông minh được khuyến nghị để sử dụng các dịch vụ được liên kế
 • Có phải trả thêm phí khi sử dụng các dịch vụ được liên kết với ứng dụng sHome không?
 • Tôi gặp sự cố khi sử dụng các dịch vụ được liên kết với ứng dụng sHome.
 • Tôi muốn mua màn hình chuông cửa?
 • Tôi gặp vấn đề khi sử dụng màn hình chuông cửa. Tôi có thể yêu cầu dịch vụ khắc phục sự cố hoặc dịch
 • Tên của khóa cửa được hiển thị ở đâu?
 • Tôi cần làm gì nếu số điện thoại thông minh của tôi thay đổi?
 • Có phải trả thêm phí khi sử dụng các dịch vụ được liên kết với ứng dụng sHome không?
 • Tôi có thể tìm hướng dẫn sử dụng ở đâu?
 • Tôi muốn mua phụ tùng của sản phẩm để thay thế
 • Có vẻ như sản phẩm của tôi cần được sửa chữa. Tôi muốn đến trung tâm dịch vụ. Tôi nên đến đâu?
 • Tôi muốn biết giá của sản phẩm hoặc chi phí dịch vụ sau bán hàng.
 • Làm thế nào tôi có thể mở cửa bằng ứng dụng sHome Doorlock?
 • Những loại dịch vụ nào có sẵn cho ứng dụng dành cho thiết bị di động?
 • Với sản phẩm nào tôi có thể sử dụng các dịch vụ liên kết ứng dụng sHome Doorlock?
 • Tôi có thể mua sản phẩm ở đâu?
 • Tôi có thể tải xuống ứng dụng sHome Doorlock ở đâu?
 • Tôi có thể đặt câu hỏi về cài đặt sản phẩm hoặc liên quan đến ứng dụng ở đâu?
 • Tôi muốn biết cách đăng ký Smart Door Lock cho ứng dụng sHome Doorlock.
 • Tôi muốn biết cách đăng ký Smart Door Lock cho ứng dụng sHome Doorlock.
 • Chức năng thông báo trả về gia đình không hoạt động. Tôi nên làm gì?
 • Khi sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng khóa cửa sHome, tôi có thể thay đổi cài đặt để không sử dụng c
 • Khi sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng khóa cửa sHome, tôi có thể đăng ký bao nhiêu điện thoại thông
 • Khi sử dụng các dịch vụ Ứng dụng Khóa cửa sHome, tôi không muốn nhận thông báo
 • Những mẫu điện thoại thông minh nào có khả năng tương tác được khuyến nghị cho các dịch vụ liên kết
 • Khi sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng khóa cửa sHome, tôi có thể mở cửa bằng cách sử dụng đồng hồ th
 • Khi sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng khóa cửa sHome, tôi có nên giữ Bluetooth ™ liên tục trên điện
 • Tôi bị mất điện thoại thông minh khi đang sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng Khóa cửa sHome. Tôi nên
 • Tôi nghe nhạc từ khóa cửa mỗi khi tôi mở cửa. Tại sao?
 • Cửa không mở đúng cách vì pin đã hết. Làm thế nào tôi có thể mở cửa?
 • Khóa khẩn cấp là gì?
 • Tôi có thể mang theo sản phẩm khi di chuyển nhà không?
 • Tôi có thể cài đặt hoặc nhận dịch vụ sau bán hàng cho một sản phẩm được mua từ một trang web mua sắm
 • Tôi mua sản phẩm trên mạng nhưng không biết cách cài đặt khóa cửa