Tin tức công ty, Tin tức Zigbang Smart Lock

Giải pháp

[ux_banner height=”192px”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

An toàn và tiện lợi với thông minh

Kết hợp công nghệ không dây và IoT, nó
kết nối nhiều thiết bị gia đình khác nhau trong và ngoài nhà
để kiểm tra sự an toàn của gia đình bạn mọi lúc, mọi nơi, đồng thời
giúp bạn sử dụng năng lượng thông minh và sống một cuộc sống thuận tiện.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”209px” bg_color=”#000000″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

GIỚI THIỆU

DỊCH VỤ THÔNG MINH SAMSUNG TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”6″]

[ux_banner height=”500px” bg=”2273″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Gọi Video với khách

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″]

[ux_banner height=”500px” bg=”2275″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Tắt / Mở thiết bị thông minh

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″]

[ux_banner height=”500px” bg=”2276″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Chăm sóc gia đình bạn

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”2279″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Tiết kiệm năng lượng

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″]

[ux_banner height=”500px” bg=”2278″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Báo động khẩn cấp

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”2280″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Trải nghiệm cuộc sống thông minh

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]